Drumcircle

DRUM CIRCLE

Budování a posilování týmů metodou Drum circle pro 8 – 60 lidí, kdy účastníci sedí v kruhu a pod vedením facilitátora hrají na bubny a jiné rytmické nástroje.

Při bubnování nejde primárně o vytváření hudby, ale o fascinující zážitek z hledání společného rytmu, kooperace a komunikace. 

V drum circle jsou všichni po celou dobu zapojeni – aktivně hrají. Není vyžadována žádná předchozí hudební průprava a hrát může naprosto každý. 

Facilitátor (průvodce) pomocí různých her během Drum circle postupně zvyšuje náročnost jednotlivých aktivit až po finále, kdy vzniká rytmický organismus schopný fungovat samostatně na základě interakce a nově nabytých zkušeností.

Během společného bubnování existují důležitá pravidla jako například schopnost naslouchat a zároveň být pro ostatní čitelný, reagovat ve správný čas (time-management), schopnost vést (leadership), vzájemná podpora (kooperace) či uvolnění napětí (stress management).

Společné bubnování je nejstarší formou budování, rozvoje a posilování kmenové identity! Ve většině kultur celého světa (včetně slovanských kmenů) se používaly rituální techniky společného bubnování v kruhu vždy před učiněním důležitých rozhodnutí. Díky sjednocenému rytmu se celá komunita dostávala na společnou úroveň vnímání, což umožňovalo efektivnější komunikaci.

Při bubnování dochází v mozku člověka k velmi vzácným jevům. Zapojením celého těla a používání všech vjemů na základě pravidelných synchronizovaných pohybů dochází k vyladění obou polovin mozku – hemisfér. Tento “mozkový tuning” umožňuje účastníku bubnování sjednotit jak logickou, tak intuitivní složku své osobnosti. Na základě vědeckých pozorování je prokázáno, že člověk s takto vyladěným mozkem je schopen využít efektivněji svůj potenciál.

 Mezi situacemi uvnitř kruhu a situacemi v životě, rodině a pracovním procesu existují zjevné paralely. Zkušený facilitátor dokáže zprostředkovat účastníkům Drum circle náhled a praktickou zkušenost potřebnou k uvědomění si základních principů fungování jednotlivce v kolektivu.

Běžný Drum circle trvá 45 až 90 minut, některé hloubkové intenzivní session však mohou zabrat i několik dní.

Jako členové světové profesní organizace „Drum circle facilitators guild – DCFG“, vám zaručujeme, že naši lektoři jsou akreditovanými profesionály.