Drumcircle

DRUMCIRCLE  – DRUM CIRCLE

Budování a rozvoj týmů – metodou drum circle od 8 do nejlépe 50 účastníků. Nicméně počet není omezen, umíme i mnohem, mnohem více….

Společné bubnování je nejstarší formou budování, rozvoje týmů a týmové spolupráce a komunikace! V Africe a většině kultur z celého světa (včetně slovanských kmenů) se používaly techniky společného bubnování před přijetím důležitého rozhodnutí.

Díky společnému hraní se celá komunita ocitla na stejné úrovni, což umožnilo větší efektivitu ve společné komunikaci. Při společném bubnování jsou důležitá pravidla komunikace jako schopnost naslouchat a schopnost být sdělný (srozumitelný), reagovat v pravý čas, ne dříve ne později (načasování), schopnost vedení ostatních (leadership), vzájemné podpory (kooperace) či uvolnění napětí (stress management).

Není divu, že právě pro tyto funkční paralely se světem obchodu se začaly využívat techniky společného bubnování pro rozvoj korporátních týmů. Vžilo se označení tzv. drum circle nebo také drumcircle (bubnovací kruh), což je forma společného bubnování, která vychází z atavistických kořenů společného kmenového hraní.

Účastníci sedí v kruhu a hrají společně pod vedením facilitátora na bubny či jiné perkusní nástroje. Nejde primárně o vytváření hudby, ale o společný zážitek z hledání společného rytmu, kooperace a komunikace. V drum circle jsou všichni účastníci zapojeni a aktivně hrají – není vyžadována žádná hudební průprava, hrát může naprosto každý.

Důležitá role v drum circle je role facilitátora – průvodce hraním, který řídí jednotlivé techniky a vede kruh. Tento člověk spojuje paralely rytmů a společného zážitku ze hry do reálného života – jak využít těchto technik v reálném korporátním prostředí, jak vytěžit maximum z tohoto zážitku pro interní komunikaci apod. Bez odborného vedení se ale tento zážitek může stát sice dobrou zábavou, ale nemá zásadní dopad na firemní komunikaci a další požadované výsledky.

Original Rhythm Team vám nabízí několik modelů team buildingových programů s využitím technik drum circle. Techniky drum circle jsou vhodné pro týmy od 8 do 40 osob a různé úrovně projektů přinášejí požadované výsledky: budování týmů, komunikace, kooperace, leadership, time management, stress management.

Časově je možné uspořádat techniky drum circle od 1 hodiny do 2 denního intenzivního workshopu s následným odborným vyhodnocením a navržením dalšího postupu při práci s týmem – team development.

Jako členové světové profesní organizace „Drum circle facilitators guilt – DCFG“, vám zaručujeme, že naši lektoři jsou akreditovaní facilitátoři těchto technik. To znamená, že kromě silného zážitku společného bubnování uvidíte i konkrétní výsledky..