Školy

KORPORÁTNÍ BUBNOVÁNÍ® RYTMUS VAŠÍ ŠKOLY!

Proč se bubnuje ve školách?

 • upevnění sociálních vazeb mezi dětmi
 • nový pohled na roli každého jednotlivce v rámci třídního kolektivu
 • zvyšuje schopnost koncentrace (zejména u hyperaktivních dětí, dětí s LMD atd.)
 • prevence proti šikaně a agresi
 • zprostředkovává odreagování a emocionální vybití
 • rozvíjí kreativitu a nový přístup k učení

Bojujeme za zlepšení sociálního klimatu třídy, vzájemné soudržnosti a oboustranného pozitivního přístupu. Metoda školního bubnování tyto požadavky plně splňuje.

PhDr. Jan Liška, Pedagogicko- psychologická poradna Ústeckého kraje

Jak se bubnuje ve školách?

 • přivezeme do školy stovky bubnů a perkusních nástrojů – každý žák má svůj buben!
 • v tělocvičně uspořádáme místo až pro několik set žáků
 • z dětí uděláme do 5 minut rytmický orchestr, zahrajeme i Beethovenovu Ódu na radost
 • akce trvá 45 minut, je možné vystřídat během dopoledne celou školu, až tisíc žáků
 • cena za žáka 50,-Kč, lze čerpat různé dotace, akreditace MŠMT                  (akce je v přípravě)